Vrida världen rätt igen

Igår var det Sista April. Aldrig har det trängts så många på mottagningen på Carolina Rediviva och aldrig har det samlats så många framför byggnaden. Polisen talar om uppemot 80.000 människor i Carolinabacken vid klockan tre på eftermiddagen, tidpunkten då Rektor sätter på sig studentmössan på balkongen. Efter tre år kunde alltså våren återigen hälsas […]

Fortsätt läsa

Direkt från pressarna

”Vetenskaplig kommunikation” är en översättning av ”scholarly communication”. Begreppet har blivit allt viktigare sedan publikationsströmmen så att säga vände inom biblioteken. En gång i tiden var forskningsbiblioteken mottagare av information. Numera har biblioteken en allt viktigare roll i distribution, tillgängliggörande, lagring och bibliometri vad gäller det egna lärosätets publicering. Från att inskaffa publicerade verk deltar […]

Fortsätt läsa

Berättelsen om biblioteken

”Sjunger Herranom en ny wiso”. Så inleds Psaltarens 96:e psalm. Egentligen har den väl samma grundläggande innehåll som andra av Bibelns lovsånger, men ibland behöver sådana formuleras på nya sätt. Det är svårt att hitta någon som inte säger vackra saker om bibliotek, men det är också svårt att hitta dem som fullt ut kan […]

Fortsätt läsa

Vem bestämmer?

Publicering av forskningsresultat bör styras av forskarsamhället självt. Historiskt har detta skett genom exempelvis vetenskapliga akademiers serier, tryckta och distribuerade av organisationerna själva, eller genom universitetens utgivning. Under efterkrigstiden har initiativen allt mer glidit över till kommersiellt drivna förlag. Här har vinsterna kunnat bli stora, inte minst eftersom marknaden inte fungerar som den skall. Såväl […]

Fortsätt läsa

Sober skönhet

Igår publicerades den digra jubileumsboken Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021. Verksamhet, samlingar, historia, betraktelser. Rektor fick det första exemplaret vid ett försiktigtvis nedskalat boksläpp. Förutom honom var endast de som bidragit till boken närvarande i Boksalen – nuvarande och tidigare anställda vid universitetsbiblioteket.                           På imponerande 622 sidor (lika många som i jubileumsboken för hundra år sedan) […]

Fortsätt läsa

En kurerad miljö

Jag pratade nyligen med en vän om bra studiemiljöer. Jag sa att ”man behöver en tilltalande plats som är väl möblerad, har tillgång till referensresurser och allt man behöver i trygghets- och kaffeväg. Där behöver också finnas sociala kvalitéer så att man känner att man ingår i ett sammanhang, trots behovet av individuell koncentration. Det […]

Fortsätt läsa

I tryck

Det är ändå något särskilt när en text anländer från trycket. Idag kom universitetets inbjudningsskrift till professorsinstallationen på fredag. I den fick Carolina Rediviva äran att pryda omslaget och jag att trycka den lilla föreläsning om UUB:s 400-åriga historia som jag höll 7 oktober. Om det evenemanget har jag redan skrivit. Lite underligt är det […]

Fortsätt läsa

Vår vän Alvin

I förra veckan regnade det infrastrukturmedel över projekt och verksamheter knutna till Uppsala universitetsbibliotek. Det var Riksbankens  Jubileumsfond som presenterade sina anslagsbeslut, och det är uppenbart att den  digitala kulturarvsplattformen Alvin – utvecklad i Uppsala och driven som ett konsortium tillsammans med Lund och Göteborg – svarar mot ett behov i den svenska forskningsinfrastrukturen. Likaså […]

Fortsätt läsa

Tillsammans i tystnad

Aldrig tidigare har så många studenter arbetat på Carolina Rediviva. När portarna öppnas vid halv nio står står 40-50 personer i kö. Längre fram på dagarna blir läsesalarna ofta fulla. När jag en dag i förra veckan gick runt i entréplanet var samtliga läsplatser utom åtta besatta och vartenda bord i C-sal och kafé utnyttjat. […]

Fortsätt läsa

Äntligen

”Äntligen stod prästen i predikstolen.” Eller skall det vara: ”Äntligen stod prästen på predikstolen”? Manuskriptet till inledningen av Gösta Berlings saga återgavs på de gamla tjugokronorssedlarna, men där döljs prepositionen bakom Selma Lagerlöfs lockar.  Om mitt textkritiska minne inte sviker så användes ”på” i de tidigaste editionerna och ändrades senare av författaren till ”i”. Språkbruk […]

Fortsätt läsa
« Äldre inlägg