Månad: oktober 2012

Människor som böcker

Philip Larkin – den obarmhärtige bibliotekarien – har jag redan skrivit om. Men det finns fler författare som har arbetat på bibliotek. Strindbergs KB-tid känner vi ju till, men en kanske mer oväntad kandidat är Carl Jonas Love Almqvist. Visserligen brukar han ju betraktas som den svenska litteraturens mest mångsidige trollkarl. Men bibliotekarie? När Almqvist […]

Småsyskon i Uppsala

Den sista veckan har jag levt ett intensivt nationsliv. Inte så att jag hängt i barer eller bevistat klubbar och discon. Långt därifrån. Men jag har dels deltagit i det så kallade bibliotekskonventets 50-årsjubileum och dels publicerat en bok om nationernas långa historia som muntligt inriktade akademiska övningsmiljöer. Boken heter Eloquent Students och har givits […]

U4 och 3S

Uppsala universitet ingår i många nätverk. Ett av dem är U4, vilket består av Groningen, Gent, Göttingen och Uppsala. Jag deltog i det senaste mötet (söndag/måndag), ty liksom som sina kolleger från de övriga lärosätena tog rektor i Uppsala med sig sin bibliotekarie. (Dessutom ingick förstås personer ur forsknings- och undervisningsverksamheten samt administrationen. Från universitetsbiblioteket […]

Bibliotek och kateder

I Umeå var rönnbärsklasarna stora. Kanske blir vintern hård. I ett rönnbärsträd i närheten av campusområdet måste klasarna ha varit orimligt stora och tunga, för trädet hade fallit omkull och låg som en stupad hjälte, täckt av röda sår. I Umeå deltog jag förra veckan i en nordisk utbildningshistorisk konferens. Anmälan gjordes i våras, och […]