Uppsala universitetsbibliotek har snabbt lagt  om sin verksamhet. Vi drar in på öppettider och diskbemanning men har stärkt upp alla digitala tjänster. När nu universitetet bedriver undervisning och examination på distans är biblioteksstödet viktigare än någonsin. Via våra nätet kan vi bland annat förmedla elektronisk litteratur, rådgivning, handledning och biblioteksundervisning. Det kändes bra när jag på Facebook igår kl. 11:20 såg ett inlägg från oss som började: ”Då kör vi igång med handledning och undervisning online! Redan i eftermiddag kan du…” Och så vidare.

Imorgon genomförs ett digitalt ”Hackaton”, öppet för alla. Målet är att förbättra sökbarhet, och därmed tillgänglighet till våra äldre handskrivna kataloger. Se under ”kurser och evenemang” på vår webbplats. https://ub.uu.se/om-biblioteket/kurser-och-evenemang/kalendarium-detaljvy/?eventId=53122

Jag vet att Uppsala universitetsbibliotek är väl rustat för den utmaning vi står inför. Biblioteket är bra på att jobba digitalt och på distans, och den omorganisation som genomfördes för ett knappt år sedan gör att vi är effektiva. Numera utgår organisationen efter vad vi gör, inte var vi är. Med andra ord är vi mer specialiserade men arbetar samtidigt fler tillsammans med likartade frågor. Jag tror dock att den rådande situationen gör att biblioteket både måste och kan ta ännu ett snabbt kliv framåt. Vi vill och kan bli ännu starkare som ett allestädes och ständigt närvarande digitalt bibliotek. Det fysiska biblioteket står tryggt kvar, och från Carolina Rediviva förblir utsikten densamma.

Den som beklagar att vi tvingats draga ner på öppettiderna kan betänka att Carolina vid mitten av 1800-talet bara lär ha hållit öppet två timmar om dagen. Och ingen uppvärmning fanns det. Och inget ljus. Öppettiderna är även i kristid vida bättre än de var en gång, och jag tror vi är generösare med utlån av litteratur än någonsin.

Kriser har uppstått tidigare. För den som vill läsa om hur Uppsala universitetsbibliotek beredde sig för en fientlig invasion för 300 år sedan föreslår jag en blogg från 2013. https://ob-blogg.ub.uu.se/2013/07/13/bibliotek-i-krig/