Selma Lagerlöf berättar i Nils Holgerssons underbara resa om staden Vineta, som stiger ur havet en timme en gång vart hundrade år. Hon berättar att den ”var så rik och lycklig, att ingen stad någonsin har varit härligare, men dess invånare hängav sig olyckligtvis åt övermod och praktlystnad. Till straff för detta […] blev staden Vineta översvämmad och nersänkt i havet.” Det är medeltidsstaden Visby Lagerlöf har i tankarna, och den dramatiska klon är att om bara någon enda människa under denna enda timma handlar det enklaste enkla av någon av stadens alla rika handelsmän och marknadsutbjudare, så skall staden åter resa sig ur havet i sin forna rikedom och majestät.

Lite grann tänker man på Vineta när man är på Almedalsveckan. Visby är skönt. De tillresande människorna vackra, välklädda och förefaller lyckliga. Någon brist på marknadsutbjudare och mäktiga herrar och damer märks inte. Hur det står till med framgången vid diskar och handelsbodar vet jag inte – det kan vara lika svårt att sälja idéer som saker. Men verksamheten är sannerligen livlig.

Universiteten är förstås med. Igår följde jag ett oerhört intressant seminarium om forskningsinfrastruktur – goda sådana är avgörande för svensk forsknings framgång. Som en svans till detta var jag själv med i ett seminarium, ordnat av Uppsala universitetsbibliotek, som till stor del handlade om bibliotek som just forskningsinfrastruktur. Det kan ses på http://media.medfarm.uu.se/play/video/8925/

Under ledning av Johanna Hansson (i sin egenskap av ordförande för Svensk Biblioteksförening) diskuterade jag och tf riksbibliotekarie Lars Ilshammar i en timme. Jag tycker det blev en mycket bra och öppenhjärtig diskussion. Forskningsbiblioteken har inte fullt ut tagit rollen som moderna forskningsinfrastrukturer, åtminstone har man inte lyckats bygga ihop alla de digitala strukturer som behövs. Lärosätesbibliotek är ju idag mer digitala än fysiska. Samtalet kan ses på http://media.medfarm.uu.se/play/video/8983/

Men det är inte bara biblioteken som har att göra. Vid det större infrastrukturseminariet – betitlat ”How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future?” – konstaterades att Sverige har starka anläggningar och att det finns stora resurser i systemet. Det som behövs är prioritering, samverkan, tillit, koordinering samordning. Rektor vid Uppsala universitet, Eva Åkesson, var seminariets moderator och föreslog att branschen skulle göra ett gemensamt inspel till forskningspropositionen. Jag applåderar ansatsen – hoppas vetenskapssamhället når dithän.  

Även lärosätesbiblioteken bör förstå sig som forskningsinfrastrukturer. Biblioteksvärlden i sin helhet är en samhällsinfrastruktur, men för forskningsbiblioteken gäller att de specifikt är infrastrukturer för forskning och högre utbildning. För lärosätesbiblioteken är det helt avgörande att vara välintegrerade delar av forskning och högre utbildning.

PS Tack till Litteraturbanken som gjorde att jag snabbt och enkelt kunde läsa Nils Holgersson vid sju-tiden på morgonen i ett boktomt uthyrningsrum i Visby. Det är en bra sommarläsningsbok förresten. Ladda ner fritt och franco från https://litteraturbanken.se/bibliotek?sort=popularitet&filter=nils%20holgersson