Uppsala universitetsbibliotek har haft ett intensivt år. I samband med dagens luciafirande på Carolina Rediviva – i år minst lika lyckat som tidigare – fick personalen en chans att se tillbaka på det gångna året. Det dricks nämligen gemensamt luciakaffe i personalmatsalen. Många skall få plats och klok extramöblering krävs. Trevligt är det och pepparkakorna går åt. Medan det sakta ljusnar över Engelska parken (som egentligen heter Carolinaparken) brukar överbibliotekarien hålla ett tal. Nedan följer en kortad och bearbetad version av mitt tal. Kanhända kan det intressera världen vad det är för tankar som tänks i biblioteksrummen dagarna före jul.

År 2019 var sannerligen ett intensivt år. Biblioteket har tagit ett bestämt kliv framåt och skapat förutsättningar att driva på utvecklingen ännu mer.

Låt mig börja med en bibliotekshändelse som kan tyckas rätt intern, men som har gett ny tillgång till stora samlingar. Igår firades att kortkatalogen K-63 flyttats över till Libris och därmed gjorts digitalt sökbar. Det handlar om hundratusentals kort som förtecknar förvärven under den expansiva perioden 1963-1975. Nära var tionde titel (sammanlagt mer än 15.000 verk) är Sverige-unika. Jättejobbet har gjorts  under många år och med hjälp av många händer. Bland annat har många av bibliotekets pensionärer återkommit som timanställda. Nu återstår den ännu väldigare Katalog-62, med UUB:s förvärv före 1963. Denna finns bara delvis i Libris.

Men det har hänt åtskilligt annat bra under 2019. I år har UUB för första gången på mycket länge haft en samlad finansiering från konsistoriet. Detta gör det lättare att effektivisera och prioritera.

I år har UUB också fått en ny organisation, byggd på vad vi gör, inte var vi är. På så sätt kan biblioteket ännu bättre förklara vad vi är till för, nämligen att bistå vårt universitet i att skapa och förmedla kunskap för mänsklighetens gagn och en bättre värld.

I år har UUB också för första gången fått en samlad verksamhetsplan för kommande år. Med detta skarpa redskap blir det väsentligt mycket lättare att göra rätt saker och därefter följa upp framgången.

I år har UUB återöppnat Carolina Rediviva. Huset är livligare  och vackrare och mer uppmärksammat än någonsin.

I år har det också varit en intensiv utveckling på campusbiblioteken: UUB har prövat obemannat/boklöst, byggt om, nyinrett och är faktiskt på väg att inviga ett nytt bibliotek på EBC. Mer om detta i vår.

I år har biblioteket rekryterat många nya utmärkta medarbetare men också sett kamrater gå vidare till nya, viktiga uppdrag på andra bibliotek eller på andra håll inom Uppsala universitet. Detta är ett styrketecken. På en bra och levande arbetsplats är det liv och rörelse.

I år har vi också fått stadga i vår ekonomi – allt pekar på att vi är i god balans nästa år.

Allt det ovanstående lyftes fram i mitt tal i morse till personalen inom UUB. För min egen del skulle jag också vilja lyfta fram den lilla skrift jag producerade i våras. Den bar titeln Meningen med ett universitetsbibliotek, och har  uppmärksammats både här och där. Den är till och med citerad i Kungl. bibliotekets inspel till regeringens forskningsproposition. Det är viktigt att klargöra forskningsbibliotekens roll inom högre utbildning, forskning och samhället i stort. Forskningsbibliotek kommer att ha en fortsatt central roll som vetenskapliga infrastrukturer.

Men det finns också stunder över för luciafirande.