Månad: april 2019

Ur arkivets mörker till digital tillgång

Idag är det Annandag Påsk. I varje familj där det finns en Anna skämtas det väl om att Annandagen är hennes namnsdag. Skämtet är inte nytt. I en av sina flörtiga fästmansuppvaktningar från påsken 1692 inleder Torsten Rudeen dikten med:

”Idag är annandag som firas i Guds kyrka. | Jag vänder N i S så har jag Annas dag.”

Knappt fem månader senare gifte sig Anna Brunell och Torsten.

Under de senaste två åren har jag ägnat ledig tid åt denne Torsten Rudeen. I början av 2019 utkom hans kärleks- och bröllopsdikter, ovanligt varma och känslosamma för att vara från det litterärt hårdkokta 1600-talet. I arbetet med utgåvan fick jag gräva djupt i arkiv och bibliotek i Uppsala, Stockholm och Karlstad, för Rudeen hör till de av historiens diktare som glömts. Ett skäl var att han själv – som gjorde karriär och slutade som biskop i Linköping – inte tycks ha velat sprida sina ungdomsverk. En annan att han levde i en tid av snabba historiska förändringar och litterära modeväxlingar. Eftervärlden har inte heller bemödat sig särskilt mycket.

Jag ville alltså utföra en litteraturhistorisk livräddningsövning. Om det var mödan värt får väl framtiden utvisa. Hur som helst hade det inte räckt med manuskriptdigitalisering och nätpublicering. Manuskripten var svårlästa, ligger utspridda och kräver ett sammanhang. Långsamt drunknande i historiens hav sökte de helt enkelt sin vetenskapliga kommentator och utgivare.

Men när nu väl den textkritiska utgåvan finns  är det märkligt att begrunda dess nya tillgänglighet. Från 1700-talets början till 2019 har Rudeen varit gömd i arkivmörkret. Nu kan han fritt laddas ner i såväl Archangelsk som Alice Springs. Utgåvan ligger sedan förra veckan i DiVA – detta fina redskap för publiceringsdata och fulltexter http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1291285 Snart kommer den också i Litteraturbanken. Öppet tillgängliga är också en uppsats publicerad i en grå, svåråtkomlig acta-serie: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1304814 . Därtill en tredje text, publicerad lokalt: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1274053

Allt jag så här långt har haft att säga om Torsten Rudeen ligger alltså bara ett klick bort. Ett av slagorden i den nya digitala världen skall vara: ”Befria arkivens glömda fångar!”

Vårtecken

Från att ha varit ett tveksamt och på vissa håll kritiserat inslag i Uppsalas vårfirande har nedräkningsklockan på Carolina nu blivit ett kärt och nödvändigt måste. Medan jag skriver detta håller den på att monteras. Snart kan alltså dagarna, timmarna och minuterna till Sista april 2019 följas.

För biblioteket är Sista april en av årets fasta punkter. Överbibliotekarien får en chans att i sitt tal till boksals-gästerna prata om meningen med universitetsbibliotek, och sisådär 40 000 personer samlas i Carolinabacken. Jag känner inte till något annat tillfälle där så många människor samlas inför en biblioteksbyggnad.  Det symboliska tyngden är stor.

Nu är det bara att hoppas på sol och värme.

Tystnaden bryts

En längre tid har det rått tystnad på denna blogg. Tystnaden har inte berott på att det saknats ämnen att kommentera. Snarare har den berott på att det händer så mycket, såväl i biblioteksvärlden som vid Uppsala universitetsbibliotek. Något som det blir anledning att återkomma till är förslaget till nationell biblioteksstrategi, vilket nyligen överlämnades till regeringen. Den har åtskilliga poänger, men betydligt mer behöver göras vad gäller forskningsbiblioteken och deras plats i helheten. Jag ser själv dessa som en vetenskaplig infrastruktur, som nödvändigtvis måste vara nära kopplad till vetenskapssamhället. Som sagt – mer finns att säga om detta.

I måndags fick Uppsala universitetsbibliotek en ny organisation. Från att ha varit organiserat efter platser har biblioteket nu organiserats efter verksamhet. Mottot har varit att vi inte skall vara  organiserade efter ”var vi är, utan efter vad vi gör”. Effektivitet, kompetenser och tydlighet kommer att förbättras väsentligt. Allt mer är UUB ”ett bibliotek inom ett universitet”. För universitetets institutioner kommer omorganisationen knappt att märkas. Men den är betydelsefull för vårt inre arbete.

I måndags fick UUB också tillbaka de delar av Carolina Rediviva som byggts om åt oss av Statens fastighetsverk. Nu pågår återinflyttning och 2 maj kommer portarna att öppnas för nya och gamla biblioteksanvändare. Entrévåningens historiska brunmurrighet har övergått till en överraskande och glad färgprakt. Samtidigt är det länge sedan förhallen utstrålade så mycket pampighet som den nu gör.  Bibliotekets utställningssal har flyttats till husets södra del och beräknas öppna i mitten av juni. Det är då turisterna anländer till staden och det är mycket de då får se på Carolina. Inte bara i utställningssalen.

Lästips: Fastighetsverkets tidning som skriver om ”Bokpalatset” https://issuu.com/kulturvarden/docs/kulturv_rden_nr1_2019

I måndags fick jag även nytt stöd i ledningen av universitetsbiblioteket. Johanna Hansson tillträdde som biträdande överbibliotekarie. Johanna har varit chef för Almedalsbiblioteket i Visby och dessförinnan stadsbibliotekarie i Uppsala.

Jag är barnsligt förtjust i stora ord och dramatiska gester. Men jag tror inte det är någon överdrift att säga att Uppsala universitetsbibliotek denna vår går in i en ny fas av sin långa historia.