Idag är det Annandag Påsk. I varje familj där det finns en Anna skämtas det väl om att Annandagen är hennes namnsdag. Skämtet är inte nytt. I en av sina flörtiga fästmansuppvaktningar från påsken 1692 inleder Torsten Rudeen dikten med:

”Idag är annandag som firas i Guds kyrka. | Jag vänder N i S så har jag Annas dag.”

Knappt fem månader senare gifte sig Anna Brunell och Torsten.

Under de senaste två åren har jag ägnat ledig tid åt denne Torsten Rudeen. I början av 2019 utkom hans kärleks- och bröllopsdikter, ovanligt varma och känslosamma för att vara från det litterärt hårdkokta 1600-talet. I arbetet med utgåvan fick jag gräva djupt i arkiv och bibliotek i Uppsala, Stockholm och Karlstad, för Rudeen hör till de av historiens diktare som glömts. Ett skäl var att han själv – som gjorde karriär och slutade som biskop i Linköping – inte tycks ha velat sprida sina ungdomsverk. En annan att han levde i en tid av snabba historiska förändringar och litterära modeväxlingar. Eftervärlden har inte heller bemödat sig särskilt mycket.

Jag ville alltså utföra en litteraturhistorisk livräddningsövning. Om det var mödan värt får väl framtiden utvisa. Hur som helst hade det inte räckt med manuskriptdigitalisering och nätpublicering. Manuskripten var svårlästa, ligger utspridda och kräver ett sammanhang. Långsamt drunknande i historiens hav sökte de helt enkelt sin vetenskapliga kommentator och utgivare.

Men när nu väl den textkritiska utgåvan finns  är det märkligt att begrunda dess nya tillgänglighet. Från 1700-talets början till 2019 har Rudeen varit gömd i arkivmörkret. Nu kan han fritt laddas ner i såväl Archangelsk som Alice Springs. Utgåvan ligger sedan förra veckan i DiVA – detta fina redskap för publiceringsdata och fulltexter http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1291285 Snart kommer den också i Litteraturbanken. Öppet tillgängliga är också en uppsats publicerad i en grå, svåråtkomlig acta-serie: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1304814 . Därtill en tredje text, publicerad lokalt: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1274053

Allt jag så här långt har haft att säga om Torsten Rudeen ligger alltså bara ett klick bort. Ett av slagorden i den nya digitala världen skall vara: ”Befria arkivens glömda fångar!”