Månad: juli 2014

Almqvist, La Tournerose och Rosman

Den som en sommarsöndag besöker Solna kyrka, mitt inne i storstan, hittar en grön och bortskymd rest av ett äldre Stockholm. Välhållet och vackert, men med en känsla av här har historien vänt sig på andra sidan och somnat om. Men hon drömmer. Vid kyrkdörren grinar en bevingad dödskalle under prästen Petri Ahlbergs (1668-1728) gravskrift. […]

Rosmans ros

I. I Riga gick jag säkert tio gånger över Daugava. Flera väldiga broar leder idag över den flod, som flyter från Valdajbergen hundra mil inne i Ryssland. En av de första broarna var för övrigt en provisorisk flottbro, byggd av Karl XII under hans fälttåg. Historien är alltid närvarande i ett land som Lettland och […]

Bygga bibliotek

”Ingen ände är på det myckna bokskrivandet”, säger Predikaren. Han kunde ha tillagt att ingen ände är på byggandet av bibliotek. Världens digitalisering har inte inneburit någon förändring, och varför skulle den det? Människor fortsätter att vara beroende av sina fysiska kroppar, och det krävs platser att vara på när man utnyttjar såväl modern som traditionell […]

Det osynliga biblioteket

När ett bibliotek fungerar som allra bäst är det sömlös, självklart, osynligt. På ett modernt universitetsbibliotek skall de vetenskapliga artiklarna hamna på forskarens skärm med en enkel knapptryckning. Det skall inte märkas att ett helt nätverk av professionella bibliotekarier köpt resurserna och gjort dem sökbara och tillgängliga på universitetets webb. Moderna bibliotek är digitalt tunga och biblioteksservice tas ofta för given, precis […]

Dagar vid Daugava

För första gången har jag deltagit i LIBERS årliga konferens. LIBER står för Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche och mötet samlade i år ett par hundra delegater, företrädesvis chefer från större universitets- och nationalbibliotek. Fyradagarskonferensen var förlagd till Riga, och för en svensk 1600-talsforskare är varje besök på andra sidan Östersjön förknippat med historia. […]