Skärmklipp VB13

När ett bibliotek fungerar som allra bäst är det sömlös, självklart, osynligt. På ett modernt universitetsbibliotek skall de vetenskapliga artiklarna hamna på forskarens skärm med en enkel knapptryckning. Det skall inte märkas att ett helt nätverk av professionella bibliotekarier köpt resurserna och gjort dem sökbara och tillgängliga på universitetets webb.

Moderna bibliotek är digitalt tunga och biblioteksservice tas ofta för given, precis som annan infrastruktur i samhället eller på arbetsplatser. Och så skall det vara. Men bibliotek är lite som vägnätet: väg- och vatteningenjörer, asfaltsläggare, vägmålare, skyltmakare, rödljuskonstruktörer, snöröjare, trafikpoliser och förmodligen ett stort antal andra yrkeskategorier  måste hålla kontinuerlig uppsikt över verksamheten. Annars kommer inte jobbaren till sitt arbete.

En viktig och prioriterad uppgift är således att göra biblioteket och dess verksamhet synlig. Som chef för UUB är man tacksam att Carolina Rediviva reser sig över Uppsala som en ständig och fysisk påminnelse om bibliotekets plats mitt i universitetets vardagsvärld. Men många andra sätt behöver prövas för att visa hur biblioteket bidrar till att uppnå universitetets mål. Det osynliga biblioteket behöver göras synligt. (Jag har förresten redan varit inne på ämnet. Se min blogg-text från 25 nov 2012).

I mars varje år lämnas UUB:s verksamhetsberättelse till Rektor. Innehållet är matigt och intressant, men formen inbjuder väl knappast till bläddring och lustläsning. I år har alltså texten försetts med kompletterande bilder, statistik och ett snyggt typsnitt.  Alldeles före midsommar kom pappersversionen från tryckeriet, och de första exemplaren kunde överlämnas till universitetets konsistorium som var på studiebesök på Carolina. Samtidigt lades förstås hela den utvidgade verksamhetsberättelsen ut på nätet  http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/verksamhetsberattelser/

Målet är att påminna om bredden och komplexiteten i ett stort forskningsbibliotek. Lite grann är ett bibliotek som ett isberg – nio tiondelar döljs under vattenytan.

Sifferruta ur UUB:s verksamhetsberättelse för 2013

Sifferruta ur UUB:s verksamhetsberättelse för 2013