Månad: september 2021

I Riga

I veckan var jag utomlands. Anledningen var en utställning. Utställningen bar namnet ”Återkomsten”. Platsen är Riga. Det som visas i utställningen är ett enda objekt, men satt i väldesignat sammanhang av Lettlands nationalbibliotek. Vad är det då som är värt inte bara att jag och flera medarbetare åkte över Östersjön för öppningsceremonin utan att stora resurser har lagts på att visa upp det för det lettiska nationalbibliotekets besökare?

                          Föremålet är en katolsk katekes av Petrus Canisius, men översatt till lettiska och tryckt 1585. Som tryck är det rätt oansenligt, men består av den äldsta text som finns tryckt på lettiska. Det enda bevarade exemplaret förvaras normalt på Uppsala universitetsbibliotek, men har alltså nu lånats ut till Riga. Det säger sig självt att exemplaret är viktigt för lettisk historia.

                          Hur hamnade det i Uppsala? I dagarna är det 400 år sedan svenska trupper intog Riga. Till krigsbytena hörde jesuitkollegiets bibliotek, och sannolikt fanns katekesen i denna samling. Översättaren antar man är jesuitmunken Ertmannus Tolgsdorf, död året innan svenskarna nådde Riga.

                          Samtidigt som utställningen öppnades presenterades den ståtliga katalog över Rigasamlingen som upprättats av lettisk expertis med stöd av kollegerna i Uppsala. Samlingen finns alltså huvudsakligen i Uppsala men katalogen är publicerad i Riga. Detta är ett gott exempel på samarbete över gränser vad gäller äldre boksamlingar. Genom kataloger, digitalisering och lån kan idag samlingar som spritts göras tillgängliga för alla.

                          Delar av Rigasamlingen har digitaliserats i Uppsala, och katekesen – centralobjektet i utställningen – finns att beskåda på Alvinplattformen. https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record:146019

                          Detta blev min första utlandsresa efter pandemins utbrott. Lättnaden att kunna passera gränser, möta människor och få nya kulturintryck var stor.  Men resan blev också en kraftfull påminnelse om vikten och betydelsen av det internationella kulturarv som förvaras i Uppsala.

Mer om Rigasamlingen:

https://lnb.lv/en/exhibition-feature-oldest-surviving-book-latvian-language

https://ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/riga-jesuitbiblioteket/

https://ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=16638&typ=artikel&lang=sv

En hästsko inför nästa århundrade

Igår invigdes äntligen universitetsbibliotekets 400-årsutställning. Det var en försiktig öppning med lagom många i publiken, men sannerligen pampigt ändå. Invigningen skedde utomhus i Carolinaparken. Carolina Rediviva självt agerade storslagen fond. Utbildningsminister Anna Ekström genomförde invigningen i närvaro av rektor och prorektor och talade klokt om bibliotek som mänsklighetens smartaste uppfinning. Media var på plats.

Extra roligt var att Akademistallet (bibliotekets några decennier yngre lillasyster i den brokiga akademiska familj som Uppsala universitet utgör) uppvaktade med fanor och stiliga ryttarekipage. Förre akademiombudsmannen Marianne Andersson höll tal i egenskap av Ridinstitutionens inspektor, och akademistallmästare Karin Agenäs, den 22:a på posten, överlämnade en hästsko i storlek tre som välgångsönskning inför framtiden.

En dubbelkvartett ur Allmänna sången sjöng, och på något sätt kändes det igår som en återöppning – ett återuppväckande – av Uppsalas märkligheter och märkvärdigheter.

Överbibliotekarien höll förstås tal och så här stod det i hans manus (det är en annan sak att talarordningar och sånt fick kastas om lite – vi agerade ju utan skärmar i den verkliga värld där mycket kan hända):

För tolv dagar sedan återgick Uppsala universitetsbibliotek till normala öppningstider. Carolina är öppet sju dagar i veckan och till nio på vardagskvällar. Vi stängde aldrig under pandemin – det var studenter som behövde wifi-uppkoppling, kurslitteratur och stunder i utglesade läsesalar då man åtminstone fick se att det existerade andra människor.  Och  det var forskare som envist jobbade vidare med handskrifter och personarkiv i vår coronasäkrade specialläsesal.

              Vad vi också märkte var att biblioteket var väl riggat för distansarbetande forskare, lärare och studenter. Användningen av våra e-resurser gick i höjden och frågetjänster och undervisning blev helt digital. Den infrastruktur som redan fanns på plats utnyttjades mer än någonsin och jag vill påstå att våra satsningar på digital utveckling de senaste decennierna  nu givit rik frukt. Rik digital frukt, vilket ändå varit en tröst i ett Uppsala där det är de mänskliga mötena som ger staden, universitetet – och universitetsbiblioteket – dess karaktär.

              År 1620 och sen återigen 1621 gav Gustav II Adolf order om att grunda ett bibliotek vid landets enda universitet. Några år senare kom hans väldiga gustavianska donation som gav detta gudsförgätna landsortsuniversitet förutsättningar att utvecklas till ett berömt europeiskt lärosäte. Professorer anställdes, undervisningen vässades. Senare kom den Skytteanska donationen, och exercitierna i form av ridning, fäktning, dans, musik och moderna språk. Så småningom gjordes nationerna obligatoriska och därmed  erkändes studenternas roll. Men om man så vill så började hela denna massiva universitetsreform med grundandet av det bibliotek som nu fyller 400 år. Jag föreställer mig att Gustav II Adolf insåg att utan stabil forskningsinfrastruktur – inget universitet.

              Biblioteket har varit värre ute än under Corona-pandemin. Vid stadsbranden 1702 räddades det mirakulöst. 1719 var biblioteket evakuerat i väntan på ryssarnas härjningar. Under århundraden har lokalerna varit undermåliga eller otillräckliga. Under världskrigen har mina företrädare fasat för de öden som systerbibliotek på kontinenten drabbades av. Jag vill minnas att överbibliotekarien under andra världskriget bidrog ur biblioteksbudgeten till de luftvärnspjäser som skyddade stadens centrala delar. I både krig och fred har hela tiden idén funnits att bibliotek står för hållbarhet –  hållbar och långsiktig kunskapsförmedling.

              Hela tiden har bibliotekets normalläge varit förändring och utveckling, även om man inte alltid har anat det utifrån. Det ligger nämligen i biblioteksstödets natur att vara enkelt och självklart – och därmed så osynligt som möjligt. Man skall inte behöva fundera över hur kronografens urverk fungerar när man har bråttom till jobbet och kastar en blick på  klockan.

              Nu går Uppsala universitetsbibliotek in i sitt femte århundrade. Det kommer att fortsätta utvecklas som undervisnings- och forskningsinfrastruktur och det kommer att fortsätta att leverera universitetsövergripande och fakultetsnära tjänster men ofta på nya områden och i nya sammanhang. Biblioteksberättelsen får nya kapitel. Samtidigt bär vi med oss fysiska skatter som även de fortsatt måste hanteras, utvecklas och värnas – världen kommer aldrig att bli fullt digital och den amerikanska flottans officerare lär sig sedan fem år tillbaka astronomisk navigation med sextant och sjökort. Man vet ju aldrig.

              Det här är som ni märker en nerskalad invigning. Kanske finns  det en dold mening i att pandemin förhindrat mycket av det vi planerat som fysiska händelser. Nu utspelar sig mycket av vårt omfattande 400-årsfirande i den digitala rymden.  Men det är en glädje att nu få samlas med andra människor igen. Och håll utkik. Vi har skjutit fram en del av vårt fysiska firande till det nya läsåret.  

             Den utställning som skall invigas iordningsställdes för ett bra tag sedan, men nu är det ändå till sist dags. Utbildningsminister Anna Ekström kommer om en liten stund att förrätta invigningen, men först skall vi få en hälsning från en av våra systerinstitutioner från Uppsalas märkliga 1600-tal – Akademistallet. Jag lämnar över ordet till Ridinstitutionens inspektor, förre akademiombudsmannen Marianne Andersson.

När Karin Boye kom till stan

Det är hundra år sedan Karin Boye kom till Uppsala. Den 16 september skrev hon in sig vid universitetet. Samtidigt tog hon steget in i vuxenlivet. Hennes biograf Johan Svedjedal påminner om att hon tillbringade en fjärdedel av sitt vuxna liv i Uppsala, 1921 till 1926. Det var Uppsala som formade henne till poet och intellektuell, och det var här hon lärde sig uppträda som kulturpersonlighet. Redan som 21-årig student fick hon sin första diktsamling publicerad på självaste Albert Bonniers förlag, men samtidigt var hon en flitig student som inledde studierna med grekiska och hungrigt tog för sig av lärdomen i Uppsala. Svedjedal understryker att hon på många sätt levde ett rätt typiskt studentliv: osäkerhet, förälskelser, mörka stunder, stora planer, tebjudningar, sexor, fester, kamrater, föreningsliv, studentteater och allt annat som faktiskt fortfarande hör till studentlivet.

                Hennes Uppsala var litet jämfört med idag. Ett par tusen studenter fanns i staden. Idag är det femtio tusen. Ändå är mycket sig likt. Även om Göteborgs nation – Boyes nation – flyttat från Drottninggatan till S:t Larsgatan skulle Boye känt igen sig i kvarteren runt domkyrka och universitet. Hon skulle kanske inte känna igen sig i matlådekultur och grupparbeten (hon var van vid matlag och ensamplugg), inte heller i studieordningar och det stöd för studenter som numera finns i form av vägledning, studenthälsa, studiemedel och studiehjälp.  Hon skulle glatt ha överraskats av kvinnornas dominans inom stora delar av den akademiska världen. I synnerhet skulle hon förvånats av att de ofta dominerar så på nationerna, vilka på hennes tid inte var särskilt välkomnande vad gällde kvinnor. Med förundran skulle hon notera att den hårda, konkurrensinriktade och rätt obarmhärtiga akademiska miljön ändå blivit betydligt vänligare.

                Men hon skulle känt igen Carolina Rediviva. När hon kom till Uppsala i september 1921 flyttade hon in i den Edlingska gården, som fortfarande finns kvar, och ligger  i hörnet av S:t Olofsgatan och Kyrkogårdsgatan, bara tvåhundra meter från Carolina. Under sina studentår flyttade hon runt en hel del men aldrig längre bort än till det som kallas Främre Luthagen. Länge bodde hon i Ihregården (intill Geijersgården) med utsikt mot Carolina och bara några steg från entréns mäktiga trappa. Hennes vän, blivande bibliotekarien Vilhelm Jacobowsky, har för övrigt skildrat hur Boye och andra studenter en februarikväll var på bjudning hemma hos honom 1924. Det bjöds på bakelser och te, frukt och godis. Man pratade och högläste, sjöng och spelade gitarr. Vid halv två på natten gick man tillsammans upp på Carolinas trappa. Det var månsken och nyfallen snö.

                Carolina spelade en oerhört viktig roll för studenten Boye. Här studerade hon vid det som kallades ”barnbordet”, det långbord där studenter var tillåtna att sitta. Här arbetade  hennes vän Ingrid Odelstierna, som Boye blev djupt förälskad i. När Boye avslöjade sina känslor blev hon bestämt avvisad. Det är biblioteksamanuensen Odelstiernas steg i Carolinas A-sal som skildras i en av dikterna i sviten ”Tillägnan”.

Jag känner dina steg i salen,

jag känner i var nerv dina hastiga steg,

som annars ingen märker. […]

Svedjedal har kallat sviten en psykologisk och poetisk märkvärdighet, ”en svart låga av begär”. När jag skriver ner raderna ovan kan jag inte låta bli att tänka på Sapfos mest kända dikt ”Gudars like…” Där finns samma upplevelse av obetvinglig kärlek och förundran över att andra inte berörs lika djupt av den älskades närvaro.

                Svedjedal skriver också om Boyes kärleksdikt till Carolina Rediviva. Den finns i hennes första diktsamling, Moln (1922), och hon skildrar  biblioteket som en personifiering av det akademiska Uppsalaidealet. I Boyes hand blir Carolina en välvillig, skeptisk och lite distanserad gammal akademiker. Som Svedjedal konstaterar är det ”en man på bekvämt känslomässigt säkerhetsavstånd”, vilken väcker lugn och ömhet men inte passion. ”Carolina” skriver Svedjedal, ”är på en gång professor, fadersgestalt och kanske en välvillig lärdomens Gudsgestalt.”

Ser jag dig skymta,

å Carolina, min vän, bakom björkens frostiga ris,

faller stillaste ljus på min väg

som sol i dis.

Sträng och förnämlig

är du likt en som livet ett skyddande harnesk skänkt,

men av en skeptisk blidhets dager

överstänkt —

som en gammal mans

löje av lätt, lätt snö och höstmild ironi,

tankfullt, med värme och vishet under

och saktmod i.

Det är följdriktigt att ett av våra bibliotek bär Karin Boyes namn, och att den viktigaste delen av hennes efterlämnade material finns just i specialsamlingarna på Carolina Rediviva. Biblioteket har digitaliserat allt som låter sig digitaliseras och fritt spridas – från diktmanus till betygsavskrifter – och det är få centrala svenska författarskap som kan studeras så ingående på bekvämt digitalt avstånd. Kulturarvsplattformen Alvin utgör ingång och fungerar som digitalt annex till specialläsesalen på Boyes älskade Carolina Rediviva.

                Hundra år är en lång tid. Ändå är det mycket som känns bekant när man fördjupar sig i Boyes studentår. Ung glädje och ung förtvivlan, ambitioner och kamp för att förstå. När Boye kom till Uppsala hade den sista vågen av spanska sjukan ebbat ut. En ny tid höll på att bryta in, en tid av oro och nya idéer. 1800-talet hade obönhörligen tagit slut och något annat var på väg. I januari 1926 bobbade sig Boye, det vill säga klippte håret kort. Några månader senare lämnade hon Uppsala. I mars skrev hon till en vän: ”Uppsala är en ovanligt uppfostrande stad, den ger en verkligen diverse erfarenheter av skilda slag, både roliga och mindre roliga. Det  är verkligen något att vara djupt tacksam för, att man har fått ligga här i så många år.”

Huvudkälla till texten ovan är Johan Svedjedals biografi Den nya tiden gryr (2017). Uppsalakapitlet (s. 119-228) ger en utmärkt inblick i studentlivet på 1920-talet. Bland de efterlämnade papperen på Carolina, digitaliserade i Alvin, finns också Boyes lånekort från Stockholms stadsbibliotek.

c