Igår fick jag 12 minuter i rampljuset. Omvärldsrapporten ”Femte statsmakten” presenterades. Den har tillkommit inom arbetet med en nationell biblioteksstrategi, och jag har bidragit med en text om lärosätesbiblioteken och deras utmaningar.  Strålkastarna var faktiskt starka i Aula Magna vid Stockholms universitet.  Hela 500 personer, inklusive kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, var närvarande. Min text talar väl för sig själv, och finns på  http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter/ . Det viktigaste jag hade att säga var emellertid att biblioteksvärlden är under en mycket kraftigare förändring än vad vi föreställer oss, och att lärosätesbiblioteken sedan länge hör till de delar av informationssamhället som tydligast märker vad som händer. Den digitala omformningen av världen är formidabel. Det krävs att spänningarna inom sektorn tydliggörs, och att ett nytt bibliotekslandskap formeras. Lärosätenas bibliotek behöver betraktas som en forskningsnära vetenskaplig infrastruktur.

För den som heller vill se mina 12 minuter finns allt inspelat på  https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/2017/09/07/webbsandning-test/. Jag äntrar scenen 1:09.

 

På bilden ovan överlämnar utredaren Erik Fichtelius första exemplaret av rapporten till kulturminister Alice Bah Kuhnke.