Vad är det för likhet mellan Carolina Rediviva och Landsbokasafn Islands? Det finns förstås många likheter mellan universitetsbiblioteket i Uppsala och national- och universitetsbiblioteket i Reykjavik men jag begränsar mig till arkitekturens symbolik. Båda byggnaderna ligger dominerande på stadens höjd, de framstår som kraftfulla och fyrkantiga rätblock och de utstrålar lärdomskulturens betydelse. Ändå skiljer mer […]