Månad: oktober 2014

Silverbibelns vagga och Dantes grav

I Ravenna var det 28 grader varmt. Att under stadsvandringen komma in under de svala kyrkvalven var en lättnad, och precis som byggarna en gång tänkte sig drabbas man av en överjordisk skönhetsupplevelse så fort ögonen vant sig vid det svaga ljuset. På väggar och tak glittrade det av guldmosaiker. Ofta var dessa tänkta att […]

Mitt i världen

De internationella besöken var många den gångna veckan. Hur många utländska turister som i oktober tar en tur genom utställningssalarna vet jag inte, men året runt strömmar besökare från hela världen genom förhallen på Carolina Rediviva och in till  Carta Marina, Mozarts egenhändiga noter till Trollflöjten och montern med silverbibeln.  Till dessa privatbesökare kommer mer formella gäster. Delegationer  som har viktiga […]