Månad: juli 2013

Bibliotek i krig

Sommaren är som vackrast. Lugnet sprider sig, och svenskens segelbåt ligger i behaglig ro på fjärdar som ligger som nybonade golv. På nät och i tidningar råder nyhetstorka, och alla chefer på landets samtliga arbetsplatser har önskat sina medarbetare en lugn och vilsam semester. Annat var det förr. I jordbrukssamhället innebar sommaren hårtarbete från gryning […]

I Almedalen

Idag sker samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Det innebär också att högskolebiblioteket i Visby blir en del av Uppsala universitetsbibliotek. Gotlänningen kommer inte att märka några större skillnader. Liksom tidigare samarbetar stadsbibliotek och universitetsbibliotek i Almedalsbibliotekets lokaler. Liksom tidigare samarbetar region- och universitetsanställd personal. Klockan åtta i morse skedde invigningen. Rektor Eva […]