Månad: september 2018

Om ett universitetsbiblioteks uppgifter

I fredags recenserades i en understreckare i Svenska Dagbladet professor Lars-Gunnar Larssons bok Per Holmberger och sockenlapparna språk. https://www.svd.se/nar-samerna-slutade-betraktas-som-svenskar Det är en viktig bok som via en språklig undersökning av ett 1700-talsmanuskript visar hur samerna i äldre tid var en naturlig del av det svenska samhället i stora delar av landet. Boken rekommenderas varmt och recensionen ger en god bild av forskningsresultaten.

Larssons undersökning är ett gott exempel på hur involverat ett universitetsbibliotek kan vara såväl i själva forskningsprocessen som i spridningen av forskningens resultat. Per Holmbergers uppteckning av ”sockenlapparnas” språk förvaras alltså i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamlingar djupt nere i Carolina Rediviva och har studerats av forskaren i bibliotekets specialläsesal.  Lars-Gunnar Larsson valde sedan att ge ut den i en av bibliotekets Acta-serier (där för övrigt undertecknad är huvudredaktör). Så sker ibland när det gäller exempelvis studier av material ur UUB:s samlingar. http://acta.mamutweb.com/Shop/List/-Acta-Biblio-R-Univ-Upsalien-0346-7465/14/1 Bokens formgivning gjordes av personal vid UUB:s grafiska service, och när boken väl var klar ordnades ett boksläpp på Carolina, som ju har lokaler som passar utmärkt för evenemang. Den fysiska boken kan nu beställas via UUB:s webbshop. Lagerhållningen är god. Lagret går tillbaka mer än hundra år.

Samtidigt lever boken en digitalt liv.  Den är i sin helhet fritt tillgänglig via UUB:s DiVA-tjänst  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1166583, och hade redan innan recensionens publicerades i SvD laddats ner som fulltext mer än 400 gånger. Det skall bli intressant att se hur många nedladdningar recensionen genererar.  (I DiVA ligger förresten även Per Holmbergers magisteravhandling från 1776 om namn på djur i vissa delar av bibeln. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:804110 )

Men också källmaterialet till Lars-Gunnar Larssons bok – det vill säga Per Holmbergers 1700-talsuppteckning av sockenlapparnas språk – har gjorts tillgängliga via bibliotekets tjänster. Man hittar alltså manuskriptet fritt tillgängligt på vår kulturarvsplattform Alvin https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record:183592 

Jag brukar säga att ett modernt universitetsbibliotek har fyra verksamhetsområden: samlingar (fysiska och digtala), interaktion med främst forskare och studenter, men också med allmänheten, publicering och platsskapande. Tillsammans skapar detta den praktiska akronymen SIPP.   Historien ovan visar hur ett viktigt forskningsprojekt som Lars-Gunnar Larssons kunnat dra nytta av alla de fyra verksamhetsområdena.

Grattis KB

Idag har Kungliga biblioteket gått ut med nyheten att man fått en Rausing-donation på inte mindre än 30 miljoner. Med pengarna räknar KB med att kunna digitalisera alla svenska tidningar fram till 1906. Både bibliotekarien och forskaren i mig gläds. Jag har i mitt liv ägnat veckor, kanske månader åt att rulla mikrofilm på jakt efter olika företeelser i 1800-talets tidningar. När jag gav ut C.J.L. Almqvists romaner var exempelvis en mödosam uppgift att leta recensioner och omnämnanden i samtidens tidningar. Redan på 1840-talet producerades väldiga mängder tidningssidor  och arbetet vid mikrofilmsläsaren kunde ibland förefalla tröstlöst. Nu – eller snarare när projektet är slutfört om några år – kommer en sådan arbetsuppgift att klaras på en kafferast.

Förhoppningsvis skickar detta ännu en signal om landets stora behov av att digitalisera sin historia. Inte minst det unika materialet behöver tas om hand. Våra stora bibliotek – till exempel Uppsala universitetsbibliotek – har oerhörda samlingar av handskrifter, bilder, unika tryck som vill bli nåbara för alla. I Uppsala ligger mängder av material fritt tillgängligt på  på http://www.alvin-portal.org  – men jämfört med vad som finns i bibliotekets valv och magasin är det bara en bråkdel.

Grattis till Kungliga biblioteket. Läs mer på http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/donation-paa-30-miljoner-goer-historiska-nyheter-fria-foer-alla-2681943