Idag har Kungliga biblioteket gått ut med nyheten att man fått en Rausing-donation på inte mindre än 30 miljoner. Med pengarna räknar KB med att kunna digitalisera alla svenska tidningar fram till 1906. Både bibliotekarien och forskaren i mig gläds. Jag har i mitt liv ägnat veckor, kanske månader åt att rulla mikrofilm på jakt efter olika företeelser i 1800-talets tidningar. När jag gav ut C.J.L. Almqvists romaner var exempelvis en mödosam uppgift att leta recensioner och omnämnanden i samtidens tidningar. Redan på 1840-talet producerades väldiga mängder tidningssidor  och arbetet vid mikrofilmsläsaren kunde ibland förefalla tröstlöst. Nu – eller snarare när projektet är slutfört om några år – kommer en sådan arbetsuppgift att klaras på en kafferast.

Förhoppningsvis skickar detta ännu en signal om landets stora behov av att digitalisera sin historia. Inte minst det unika materialet behöver tas om hand. Våra stora bibliotek – till exempel Uppsala universitetsbibliotek – har oerhörda samlingar av handskrifter, bilder, unika tryck som vill bli nåbara för alla. I Uppsala ligger mängder av material fritt tillgängligt på  på http://www.alvin-portal.org  – men jämfört med vad som finns i bibliotekets valv och magasin är det bara en bråkdel.

Grattis till Kungliga biblioteket. Läs mer på http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/donation-paa-30-miljoner-goer-historiska-nyheter-fria-foer-alla-2681943