Veckorna som gått har varit ett enda pärlband av intressanta och arbetskrävande möten. Naturligtvis är det just på det sättet som viktiga nya projekt drivs framåt. Tankarna kring en rejäl renovering av de publika delarna av Carolina Rediviva förfinas nu genom möten i byggrupper, medarbetargrupper, studentgrupper. Jag kommer att få anledning att återkomma i frågan. […]