Veckorna som gått har varit ett enda pärlband av intressanta och arbetskrävande möten. Naturligtvis är det just på det sättet som viktiga nya projekt drivs framåt. Tankarna kring en rejäl renovering av de publika delarna av Carolina Rediviva förfinas nu genom möten i byggrupper, medarbetargrupper, studentgrupper. Jag kommer att få anledning att återkomma i frågan.

Möten är också det som driver samarbete framåt. I Lund har jag sammanträtt med överbibliotekarierna från Göteborg och Lund, och i Stockholm deltog jag i veckan som gick i Kungliga Bibliotekets bibliotekschefsmöte, där temat var digitalisering. Även det är ett ämne jag kommer att ha anledning att ta upp igen. Snart är Alvin-plattformen färdig att möta världen.

Alla systemägare (normalt = bibliotekscheferna) inom det så kallade DiVA-konsortiet träffades också nyligen. Det årliga styrmötet avhölls som alltid i Uppsala. Nu är det hela 34 universitetet, högskolor och institut som använder denna utomordentliga publikationsdatabas och plattform för fulltextpublicering. DiVA har blivit ett framträdande Open Access-verktyg. Open Access är också ett ämne där nya kapitel lär skrivas inom kort.

På det här sättet kan jag fortsätta att räkna upp alla de inspirerande möten som lägger hinder för flitigt bloggskrivande. Men jag nöjer mig med några rader om ett möte som personligen kändes mycket tillfredsställande. I början av november hölls en konferens i boksalen på Carolina Rediviva med den lärda titeln Dissertations in the Baltic Sea Region 1600-1800 II. Mötet var mycket internationellt och de främsta auktoriteterna på fältet hade rest till Uppsala. http://www.1700-tal.se/Symposium%20(1).pdf

Att konferensen hölls i Uppsala motiverades inte minst av den omfattande digitalisering av äldre avhandlingar som nu sker vid universitetsbiblioteket. Eftersom avhandlingarna ursprungligen producerades vid Uppsala universitet kan de läggas ut direkt i DiVA. En liten försmak erbjuder Elias Rhalambius filosofiska avhandling från 1602. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:288441 Med tiden kommer denna provtext att följas av ytterligare tusentals, som tillsammans ger en mäktig bild av århundradenas vetenskapliga utveckling.

För mig var det en glädje att både få agera som välkomstalare och som konferensdelegat. Med utgångspunkt i den bok som nyligen kom i svensk översättning fick jag föreläsa om min forskning kring Uppsalas vältaliga studenter och de disputationsövningar som under äldre tid ordnades vid Uppsalas studentnationer. Konferensdiskussionerna bekräftade vad jag tyckt mig veta: Uppsala och Sverige har en alldeles egen studenthistoria, och motsvarigheter till de intellektuella akademiska övningarna på Uppsalanationerna tycks inte ha några direkta motsvarigheter på andra håll i Europa. Den vetenskapliga fåfängan mår bra av erkännandet att nya har dörrar öppnats, om än bara på glänt.

Ett möte till. Jag ursäktar mig med att det är en repris på sådant jag skrivit om tidigare. I början på hösten besökte jag Harvard och Dartmouth, och för den som önskar ett Dartmouth-perspektiv på detta framtidsinriktade Matarikimöte rekommenderar jag länken http://now.dartmouth.edu/2013/09/meeting-focuses-on-humanities-research-and-global-perspective/