Månad: april 2018

Året som gått

Under mars månad befann jag mig i den administratörsverklighet som innebär att man planerar nästa kalenderår, redovisar det gångna året och efter bästa förmåga lever i det närvarande.

2019 kommer säkert att erbjuda intressanta utmaningar – det ligger i moderna biblioteks natur att vara föränderliga.

2018 är i full gång. Det gäller att hålla sig fast i sadeln.

Och 2017 är lagt till handlingarna. Före påsk lämnades universitetsbibliotekets verksamhetsberättelse. Som alltid är det en läsning som påminner om hur mångahanda och komplexa en ett universitetsbiblioteks uppgifter är. Och hur mycket UUB har hunnit med under ett år. Redovisningen finns på  http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/verksamhetsberattelser/ 

Lämplig illustration från 2017 är det gamla katalogrummet på  Carolina Rediviva, tömt på allt innehåll och i väntan på en ”total make-over”. Just nu är det ett byggområde. Kring sommaren 2019 kommer här att finnas ett kafé/restaurang i två våningar.