I veckan var jag utomlands. Anledningen var en utställning. Utställningen bar namnet ”Återkomsten”. Platsen är Riga. Det som visas i utställningen är ett enda objekt, men satt i väldesignat sammanhang av Lettlands nationalbibliotek. Vad är det då som är värt inte bara att jag och flera medarbetare åkte över Östersjön för öppningsceremonin utan att stora resurser har lagts på att visa upp det för det lettiska nationalbibliotekets besökare?

                          Föremålet är en katolsk katekes av Petrus Canisius, men översatt till lettiska och tryckt 1585. Som tryck är det rätt oansenligt, men består av den äldsta text som finns tryckt på lettiska. Det enda bevarade exemplaret förvaras normalt på Uppsala universitetsbibliotek, men har alltså nu lånats ut till Riga. Det säger sig självt att exemplaret är viktigt för lettisk historia.

                          Hur hamnade det i Uppsala? I dagarna är det 400 år sedan svenska trupper intog Riga. Till krigsbytena hörde jesuitkollegiets bibliotek, och sannolikt fanns katekesen i denna samling. Översättaren antar man är jesuitmunken Ertmannus Tolgsdorf, död året innan svenskarna nådde Riga.

                          Samtidigt som utställningen öppnades presenterades den ståtliga katalog över Rigasamlingen som upprättats av lettisk expertis med stöd av kollegerna i Uppsala. Samlingen finns alltså huvudsakligen i Uppsala men katalogen är publicerad i Riga. Detta är ett gott exempel på samarbete över gränser vad gäller äldre boksamlingar. Genom kataloger, digitalisering och lån kan idag samlingar som spritts göras tillgängliga för alla.

                          Delar av Rigasamlingen har digitaliserats i Uppsala, och katekesen – centralobjektet i utställningen – finns att beskåda på Alvinplattformen. https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record:146019

                          Detta blev min första utlandsresa efter pandemins utbrott. Lättnaden att kunna passera gränser, möta människor och få nya kulturintryck var stor.  Men resan blev också en kraftfull påminnelse om vikten och betydelsen av det internationella kulturarv som förvaras i Uppsala.

Mer om Rigasamlingen:

https://lnb.lv/en/exhibition-feature-oldest-surviving-book-latvian-language

https://ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/riga-jesuitbiblioteket/

https://ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=16638&typ=artikel&lang=sv