Igår var det sista april. Då samlades i vanlig ordning uppemot 40 000 personer framför Carolina Rediviva. Aldrig får väl ett bibliotek stå så i centrum som Carolina gör sista april varje år. Situationen är väl inte sådan att man grubblar alltför mycket på nyttan med huset man samlats framför. I samband med mottagningen inne i biblioteket tillät jag mig dock att göra ett så kallat ”boksläpp”: en liten skrift om meningen med universitetsbibliotek. Den är från idag fritt tillgänglig på: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1306243

Ämnet har upptagit mina tankar under de senaste sju åren. Biblioteksvärlden förändras i rasande tempo. Även om grunduppgifterna förblir desamma utförs de på nya sätt. Min övertygelse är att universitet  och högskolor  behöver sina bibliotek. Däremot är vi inom branschen dåliga på att berätta historien om bibliotekens nytta. Vi gör det i verksamhetsplaner och strategiska dokument, någon gång också i branschartiklar. Ofta är våra berättelser riktade till de redan frälsta och argumenten de gamla vanliga.  Den text jag skrivit är ett försök att för forskaren berätta om nyttorna med ett stort universitetsbibliotek– dessa nyttor är numera långt ifrån begränsade till den fysiska byggnaden. Skriften vänder sig också till en bredare krets läsare som kanhända vanligtvis tänker på folkbibliotek när  biblioteksfrågor kommer på tapeten. Lärosätesbiblioteken är dock värda sin egen historia. Det här är min.

I fysisk form finns boken i shopen på Carolina Rediviva från 2 maj. I bokform kommer den också att kunna beställas genom vår webb-shop eller bokhandeln. ISBN 978-91-506-2756-5