En längre tid har det rått tystnad på denna blogg. Tystnaden har inte berott på att det saknats ämnen att kommentera. Snarare har den berott på att det händer så mycket, såväl i biblioteksvärlden som vid Uppsala universitetsbibliotek. Något som det blir anledning att återkomma till är förslaget till nationell biblioteksstrategi, vilket nyligen överlämnades till regeringen. Den har åtskilliga poänger, men betydligt mer behöver göras vad gäller forskningsbiblioteken och deras plats i helheten. Jag ser själv dessa som en vetenskaplig infrastruktur, som nödvändigtvis måste vara nära kopplad till vetenskapssamhället. Som sagt – mer finns att säga om detta.

I måndags fick Uppsala universitetsbibliotek en ny organisation. Från att ha varit organiserat efter platser har biblioteket nu organiserats efter verksamhet. Mottot har varit att vi inte skall vara  organiserade efter ”var vi är, utan efter vad vi gör”. Effektivitet, kompetenser och tydlighet kommer att förbättras väsentligt. Allt mer är UUB ”ett bibliotek inom ett universitet”. För universitetets institutioner kommer omorganisationen knappt att märkas. Men den är betydelsefull för vårt inre arbete.

I måndags fick UUB också tillbaka de delar av Carolina Rediviva som byggts om åt oss av Statens fastighetsverk. Nu pågår återinflyttning och 2 maj kommer portarna att öppnas för nya och gamla biblioteksanvändare. Entrévåningens historiska brunmurrighet har övergått till en överraskande och glad färgprakt. Samtidigt är det länge sedan förhallen utstrålade så mycket pampighet som den nu gör.  Bibliotekets utställningssal har flyttats till husets södra del och beräknas öppna i mitten av juni. Det är då turisterna anländer till staden och det är mycket de då får se på Carolina. Inte bara i utställningssalen.

Lästips: Fastighetsverkets tidning som skriver om ”Bokpalatset” https://issuu.com/kulturvarden/docs/kulturv_rden_nr1_2019

I måndags fick jag även nytt stöd i ledningen av universitetsbiblioteket. Johanna Hansson tillträdde som biträdande överbibliotekarie. Johanna har varit chef för Almedalsbiblioteket i Visby och dessförinnan stadsbibliotekarie i Uppsala.

Jag är barnsligt förtjust i stora ord och dramatiska gester. Men jag tror inte det är någon överdrift att säga att Uppsala universitetsbibliotek denna vår går in i en ny fas av sin långa historia.