I maj slog Carolina Rediviva upp sina höga dörrar efter det stora renoveringsarbetet, och i anslutning till terminsstarten förrättas den ceremoniella återinvigningen. Rektor klipper band 28 augusti kl. 15. Tårta och kaffe serveras.

Det hus som nu åter har öppnat famnen är sig likt och samtidigt nytt. Carolina blir ännu mer en öppen mötesplats i universitetet, och det kommer att vara tydligt att studenterna är de som i första hand behöver studieplatserna.

Historiskt har det stått en kamp om plats att studera och på 80-talet rasade en högljudd debatt om de många studenter som fyllde Carolina och tog utrymme från forskarna. Det hela slutade lyckligt. Ett studentbibliotek inrättades i det som var gamla stadsbiblioteket på Östra Ågatan. Mer plats för alla.

Bilden ovan är från 1980-talets batalj. Affischen sattes upp på anslagstavlan på Carolina och när den så småningom skulle tas ner sparades den ordentligt av en bibliotekarie. A3-affischen är svart-vit och gjord på fotokopiator. Men den har mycket tidsfärg. Notera att på den tiden hade forskarna sina böcker stående på forskarbordet. Men om forskaren inte var på plats så var det tillåtet för studenterna att låna arbetsplatsen.

Det digitala biblioteket skapar en oerhörd öppenhet. Det fysiska biblioteket behöver så långt det går vara lika öppet.