I dessa dagar för exakt 300 år sedan gjorde universitetsbibliotekets skatter en seglats. Jag har skrivit om saken för 6 år sedan, men eftersom det nu handlar om jämna 300 år så kan det vara skäl att minnas händelserna 1719.

Det var i slutet av det stora nordiska kriget och ryssarna härjade vid kusten. Igår för 300 år sedan rapporterade professor Benzelius att ryska galärer nått Öregrund och bränt och härjat på Gräsö. Benzelius och hans kolleger fasade för vad som kunde hända med universitetsbibliotekets finaste manuskript, kartor och böcker. Dessa hade i slutet av juli börjat packas i kistor. Nu lastades en del på skeppar Nymans skuta som sedab hela augusti låg ute på Ekoln, färdig att fly till Stockholm. Annat bars 15 augusti ner i valven under Gustavianum och ytterligare kistor kördes till en undangömd kyrka. 8 augusti betalades Jan Nilsson i Ströby för att han med vagn och två hästar skulle köra ett antal kistor till Österunda kyrka norr om Enköping. Biblioteksamanuensen Arvid Arrhenius bevakade transporten på en hyrd ridhäst.

Den enastående tavlan över Mecka – återgiven ovan – vet vi lades ner i en av kistorna 7 augusti tillsammans med bland annat ”Stiernhielms Original Måttstock”

13 augusti, vid Baggenstäket, slog svenskarna tillbaka ett ryskt invasionsförsök mot Stockholm. Därmed minskade oron, och så småningom kunde bibliotekets samlingar återföras till Uppsala.

Så här 300 år efter händelserna känns det viktigt att skänka en tanke till dem som i slutfasen av ett förödande 20-årigt krig ändå orkade säkra de oersättliga samlingarna.

Läs mer i min blogg från 2013 https://ob-blogg.ub.uu.se/2013/07/13/bibliotek-i-krig/