Igår möttes jag, Erik Fichtelius och Johanna Hansson i ett samtal om den nationella biblioteksstrategi som är under utarbetande. Det är Erik som leder detta arbete, och utkastet som nu finns innebär en uppmaning till inspel, utspel, kritik och glada tillrop. Sådant kunde vi nog bidra med, både jag och Johanna, som är chef för Almedalsbiblioteket här i Visby och därmed samtidigt chef för ett folkbibliotek och en enhet inom Uppsala universitetsbibliotek.  Lokalen var nästan full och uppenbarligen följde en rad personer evenemanget streamat över nätet. Roligt var att publiken på plats hade många viktiga inspel och frågor.

Det kändes passande att Uppsala universitetsbibliotek anordnade detta seminarium i Almedalen. Trots allt har vi varit djupt inblandade i svensk biblioteksutveckling i snart 400 år, och under de senaste decennierna har en rad viktiga digitala utvecklingsinsatser fötts i Uppsala. Intressant är att UUB tillsammans med Region Gotland nu driver landets enda sambibliotek. Fysisk plats i relation till digital utveckling är en av den moderna biblioteksvärldens mest brännande frågor.

Jag för min del hade en hel del att säga om bibliotekens och bibliotekariernas identitet, om förhållandet mellan fysisk plats och digital gränslöshet, om tillgänglighet, om universitets- och högskolebibliotekens relativa osynlighet i utkastet, om tillgångsfrågor och om nödvändigheten av samverkan men riskerna med top-down-styrning.

Det blir en spännande höst.

Hela samtalet finns tillgängligt på   http://media.medfarm.uu.se/play/video/7890/