Europa, Europa

Biblioteksarbete är internationellt. Information och kunskap skall kunna flöda fritt över alla gränser. Bibliotekariekompetens är också internationell. Branschen utvecklas i rask takt, och hör till dem som längst och mest har påverkats av den digitala utvecklingen.  Universitetsbiblioteken är – genom sin allt starkare sammanknytning till forskning och högre utbildning – i framkanten av händelseutvecklingen.

Samarbete, samarbete är honnörsordet. Starka nationella och internationella former behövs för stimulerande kunskapsutbyte, praktisk arbets- och ansvarsfördelning och ömsesidigt stöd .

Igår valdes jag in i styrelsen för LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries), som just begår sin 47:e årliga konferens i Lille i Frankrike. Organisationen består av 400 national-, universitets- och specialbibliotek,  och LIBER:s uppdrag är att möjliggöra forskning av världsklass (”enabling world class research”). De sex huvudmålen är  högkvalitativa tjänster, intellektuell frihet, samarbete, förvaltande och vård (”stewardship”), ledarskap och inklusivitet.

Jag ser fram mot att delta i biblioteksarbetet även på den europeiska scenen.

https://libereurope.eu/

 

Bilden:Jeanette Frey från BCU Lausanne, nyvald ordförande för LIBER, vid avslutningen av konferensen i Lille.

1 kommentar

  1. Karolina Andersdotter

    ”Starka nationella och internationella former behövs för stimulerande kunskapsutbyte, praktisk arbets- och ansvarsfördelning och ömsesidigt stöd .”

    Glöm inte informationspolitisk utveckling! 🙂