I samband med Sista April utgav universitetsbiblioteket en ”vintage-deckare”, lite efter British Library’s höga föredöme https://www.bl.uk/aboutus/publishing/crime-classics-booklet.pdf 

Det handlar inte om vilken gammal deckare som helst utan om en detektivhistoria från 1952, skriven av en bibliotekarie på Carolina Rediviva och utspelande sig i samma hus (även om biblioteket förflyttats till en fiktiv landsortsstad.)

Författarinnan heter Gurli Taube och skrev under signaturen ”Elise Dufva”. ”Taube” betyder ju ”duva” på tyska. Ett viktigt tema i boken är kvinnor i det akademiska arbetslivet, och Gurli Taube, som var född redan 1890, hade själv  mött många hinder på sin väg till bibliotekarieprofessionen. Hon tog för övrigt studenten före första världskriget och fick studera i Oxford några månader 1911. Då reste hon med ett ”Votes for women”-tåg till London, gick i suffragett-demonstration och fick höra Emmeline Pankhurst i Albert Hall.

Boken är utgiven i  bibliotekets serie Scripta Minora, och jag vill gärna se den som en liten del i det kommande uppmärksammandet av universitetsbibliotekets 400-årsjubileum som inträffar 2021.

Omslagsbilden har en särskild historia. Den är hämtad från en oljemålning som föreställer Carolina Rediviva sett från norr. Konstnären är Robin Fåhraeus, den berömda medicinprofessorn i Uppsala som upptäckte blodsänkan 1921.  Målningen är i privat ägo, men skänktes ursprungligen från Fåhraeus till hans vän Anders Grape som var överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Inledningen som jag skrivit till volymen finns att läsa digitalt på http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1186189&dswid=-1927 Själva romanen är dock bara publicerad i fysisk form.

Ett urval av universitetets Acta-utgivning presenteras på http://ub.uu.se/om-biblioteket/acta/ och kan köpas via www.ub.uu.se/actashop.