Idag har projektet AI4Research flyttat in på Carolina Rediviva. Det är ett femårigt tvärvetenskapligt projekt som skall förstärka och förnya forskningen vid Uppsala universitet inom AI, det vill säga artificiell intelligens. https://www.uu.se/forskning/ai4research/ Projektet är till för hela universitetet och forskarna  kommer från alla de tre vetenskapsområdena. De kommer att ha sina arbetsplatser i universitetsbibliotekets Läsesal D. Mer mitt i Uppsala och mitt i universitetet är det svårt att komma.

För mig  känns det naturligt att AI4Research flyttar in i bibliotekets lokaler. I våra utrymmen har spjutspetsforskning bedrivits i flera hundra år. Det är på biblioteket som de stora informationsresurserna funnits, och länge var det hit forskarna behövde gå för att komma åt det de behövde. Med den digitala utvecklingen inleddes ett exodus av forskare från Carolina. Det gick att använda biblioteket och dess resurser utan att vara på plats i lokalerna, och man kunde på nya sätt arbeta från sitt skrivbord på institutionen. Men tvärvetenskap kräver närhet och kreativt arbete behöver ske i en fysisk och gemensam miljö.  Det känns därför rätt att forskningsprojektet nu finns i Carolinas universitetsövergripande miljö . För mig känns det som om en riktigt modern processor satts upp inne den informationstunga gamla hårddisk som universitetsbiblioteket är.

Jag hade idag det ärofulla uppdraget att agera moderator vid själva invigningen. En lång rad talare berättade om satsningen, bland dessa universitetets hedersmedlem Anders Wall, som hör till dem som stött projektet. Forskningsledare och forskare kom till tals och i min egen inledning lånade jag ett Uppsala-motto och hälsade AI4Research med ”Välkommen hit. Välkommen hem.”