Idag – bokmässelördagen – har Dagens Nyheter publicerat en förkortad version av den finlandssvenske författaren Kjell Westös Adam Helmsföreläsning. Denna hölls i Uppsala 5 september i universitetsbibliotekets och Svenska förläggareföreningens regi. Det var en lysande föreläsning om författaren fångad i kraftfältet mellan det kommersiella och det elitistiskt ”finkulturella”.

Uppställningen var stor i Uppsala 5 september. En bit över ett hundra åhörare samlades i Ihre-salen i Engelska parken. Det var den första Adam Helms-föreläsning som hölls i Uppsala, och meningen är detta skall bli ett årligt återkommande evenemang: högprofilerade författare och forskare som talar om bokens villkor. Flytten till Uppsala motiverades av förläggareföreningens generösa donation till Uppsala universitetsbibliotek. Förläggaren Adam Helms storartade samling bok- och förlagshistoria har nu fått sitt permanenta hem i Uppsala. Mer om samlingen på https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=11836&area=6,20,22&typ=artikel&lang=sv

Om inte alltför lång tid publiceras hela Kjell Westös föreläsning i en av universitetsbibliotekets skriftserier. Meningen är att Helms-föreläsningarna skall tryckas årligen och sammantagna ge en bred bild av författandets, förläggandets och bok- och biblioteksforskandets villkor, utmaningar och resultat.

Från grafikerns verkstad. Ett utkast till omslag för Kjell Westös Adam Helms-föreläsning. Snart publicerad i en av UUB:s skriftserier.