I Odinslund håller Uppsala kommun nu på att ordna till det. Just idag har små buskar börjat planteras i sluttningen upp mot Dag Hammarskjölds väg. Bilden ovan togs för någon vecka sedan, när jag insåg hur landskapsarkitekten orienterat den nya trappan så att ännu en linje i staden pekar upp mot Carolinas stora trappa.

Det finns få biblioteksbyggnader i Sverige med ett så centralt läge som  Carolina Rediviva. Kommer man österifrån ser man huset längs Drottninggatan och dess förlängning från flera kilometers avstånd. Och även i nord-sydlig riktning ligger huset i stadens absoluta mitt. I GPS-systemet i min bil är det vanligtvis mest kartbilder man ser, men när man närmar sig Carolina stiger byggnaden  i tecknad form fram på skärmen. Kanske är detta ett tecken på verklig berömmelse?

Byggnaden ligger också i universitetets mitt. Tvåhundra meter norrut ligger det ärevördiga universitetshuset och tvåhundra meter söderut ligger det nya Segerstedthuset där universitetsförvaltningen flyttar in just i dessa dagar.  Carolina är huvudet högre än båda.

Karl XIV Johan visste vad han gjorde när han på 1810-talet pekade ut platsen för biblioteksbygget.