Evigt ung, evigt ny. Om än med rätt många år på nacken och med ständiga om- och tillbyggnader. Carolina står där hon står.

Ombyggnaden av entréplanet börjar sommaren 2017 och blir klar till höstterminens början 2019. Hela tiden kommer Carolina att vara öppet och allt material kommer att gå att ta fram. Öppettiderna kommer emellertid att påverkas en del. Men vad står man inte ut med för att få glittrande nya möjligheter att förverkliga visionen om ett riktigt modernt universitetsbibliotek? Och samtidigt  ta med sig 400 års storslagenhet in i den digitala epoken?

Toppbilden idag är arkitekten Johan Celsings skiss till förhallens omgestaltning. Shoppen skall bort och rummets mäktighet tas fram. Färg på väggarna kommer inte att skada. Troligen kommer färgsättningen att påminna mer om hur det såg ut när inflyttningen skedde 1841 än  hur det såg ut när följande foto togs 1918. Notera garderoben.

Å ena sidan klassicistisk stillhet och storslagenhet. Å andra sidan modernitet. I det som fram till förra veckan varit katalogrum kommer ett café/restaurang att byggas. Det blri plats för  160 personer i två våningar. (En väggsoffa på galleriet blir 18 meter lång. Bara där ryms många.)  Jag är glad att Johan Celsing tar fram den lite brutala betongstilen från 1960-talet då denna del av  Carolina uppfördes. Vissa väggar kläs med gult akustiktegel. För mig signalerar arkitekturen framtidstro och 60-talets förväntansfulla  uppbrott från traditioner. Det är inte för inte som uppförandet av C-salen och katalogrummet sammanfaller i tid med första omgången av science-fiction-serien Star Trek. Världen bara växte. Universiteten bågnade av kunskapssökande och kunskapen i sig ökade exponentiellt. (Detta märktes verkligen i våra magasin.)

Gammalt och ungt. Klassicism och modernism. Recentiorer och emeriterade professorer. Tyst läsning och livliga kafémiljöer. Ett universitetsbibliotek lever av sina kontraster.

 

P.S. En bild från byggenskapet kring 1968 ansluter direkt till skissen ovan. Notera de gamla fönsteröppningarna längst till höger (både ovan och nedan). Före tillbyggnaden på 60-talet var de verkligen fönster, senare blev de dörröppningar in till katalogrummet.