I fredags flyttades Carolina Redivivas katalogrum. Det är en större händelse än vad det kan verka, för katalogerna och informationsdisken är inget att leka med. Miljontals poster skall hållas reda på i otaliga olika kataloger på kort och i inbundna volymer. Långt ifrån allt i samlingarna finns digitalt sökbart.

Den omedelbara orsaken till flytten är ombyggnaden av Carolinas entréplan vilken nu rycker allt närmare. Under de två år ombyggnaden pågår kommer information, reception och kataloger att hanteras i C-salen. Arbetssätten förändras, och bibliotekets personal träder på ett nytt sätt ut  bland bibliotekets användare. Fysiskt manifesteras detta med de nätta små infodiskar på hjul som nu står i C-salens centrum. Här ses de upprullade i den nakna C-salen men utan datorerna monterade. Men innan de hann upp i entréplanet skulle de som synes packas upp i Carolinas nedre regioner.Det katalogrum som nu demonterats har funnits på plats i nästan femtio år. Biblioteket hade därför inför flytten mobiliserat ”kaosvärdar” som stått på post de senaste dagarna.  Allt tyder dock på att förberedelserna har varit så goda att något större kaos inte brutit ut. Men värdarna har fått många tillfällen att hjälpa låntagare och platsletande till rätta. Med eller utan renoveringsarbeten är Carolina en svårnavigerad byggnad.

Nu när en epok avlöser en annan kan det vara på sin plats med en ögonblickbild från det katalogrum som togs i bruk kring 1968-69 och en annan från sista dagens verksamhet i samma katalogrum i mars 2017. Inom kort skall jag skriva om vad som nu skall hända i lokalen.

(Bilden från 1969-1970 är hämtad ur Alvin-plattformen: alvin-portal.org)