Idag flyttades de sista delarna av Katalog -62 in i slutna delar av Carolina Rediviva.  Orsaken är den stundande ombyggnaden.  Lite grann är det som en hjärttransplantation. Katalogen var under stora delar av 1900-talet själva centrum i bibliotekets hela informationsförsörjning. För forskare som jag själv, som varit med ett tag i jakten på material i bibliotekets äldre samlingar, är Katalog -62 nästan en del av det egna blodomloppet. Jag har ägnat många, många timmar åt att slå i de över tre tusen svarta volymerna. Lättarbetade är de inte.  Mycket är handskrivet och signa kan vara ogenomskådliga och oläsliga. Ofta har gamla slitna blad arkiverats och fotokopior satts in istället.  Och ska man in i anonym- och acta-avdelningarna gäller det att leta efter första substantivet i titeln – inget annat. Men rikedomen är ofantlig. På en miljon blad förtecknas det mesta av vad Uppsala universitetsbibliotek lyckades samla ihop fram till 1962. En överbibliotekariedröm är att katalogisera hela K-62 i Libris-katalogen, men uppgiften är överväldigande. Dock finns här mängder av internationell litteratur från flera århundraden som inte finns någon annanstans i landet. Huvudleden till denna rikedom går fortfarande genom Katalog -62.

Nu finns faktiskt Katalog -62 på nätet, men bara rakt av inskannad.  Trots att sökarbetet fortfarande innebär bläddring (om än digital sådan) så  innebar den digitala versionen ett rejält steg framåt. Det kan jag själv vittna om. För forskaren blev det inte längre nödvändigt att fysiskt förflytta sig till Carolina för att beställa en bok. Beställningar kan numera göras hemmavid, även om läsningen ofta behöver ske på Carolina. Gör gärna ett besök på  http://www.ub.uu.se/soktips-och-sokteknik/bibliotekskataloger-a-till-o/katalog-1962/  En trolig följd av ombyggnadsarbetet på Carolina Rediviva är att nya arbetssätt kommer att utvecklas. Min egen tro och förhoppning är att forskaren framöver alltid kommer att vilja börja sökningarna i  de digitala katalogerna.

Till de riktigt stora utmaningarna vid ett universitetsbibliotek som det i Uppsala hör inte bara digitaliseringen av det äldre material. Ännu viktigare är skapa snabb digital tillgång till kataloger. Utan hittbarhet finns ju inte boken. Vi är bara i början av utvecklingen.