Nya mål och strategier är på väg för Uppsala universitetsbibliotek. Ett underlag har behandlats vid biblioteksnämndens möte i februari , och nämnden väntar sig ett färdigt förslag för beslut till sitt sammanträde i april. Jag lär återkomma till detta viktiga dokument. Det skall bland annat avkasta verksamhets- och handlingsplaner och lär bli vårt främsta instrument för prioriteringar och verksamhetsdiskussioner.

Här nöjer jag mig med att lyfta fram de fyra huvuduppgifterna – de fyra verksamhetspelarna – som UUB vilar på.  Dessa bildar också fyra egna avdelningar i mål- och strategidokumentet.  Det handlar om samlingar, interaktion, publicering och platsskapande.

Internationellt har till exempel den amerikanska biblioteksmannen John P. Wilkin lyft fram de fyra fälten, men de förtjänar att formuleras även på svenska. Det är nämligen inte alltid helt lätt att hitta  begrepp för verksamhetsområden som både kan upplevas som nya och under snabb förändring.

Hur som helst ser jag de fyra uppgifterna på följande sätt:

1) Ett universitetsbibliotek skall utveckla, underhålla och bevara  informationsresurser, såväl digitala som fysiska. Samlingarna skall tillgängliggöras för såväl dagens som den framtida forskningens och utbildningens behov.

2) Ett universitetsbibliotek skall nära interagera med forskning och utbildning med syfte att öka deras kvalitet.

3) Ett universitetsbibliotek skall genom aktiv publiceringsverksamhet och vetenskaplig kommunikation tillgängliggöra sitt universitets forskning och bibliotekets samlingar.

4) Ett universitetsbibliotek skall skapa kreativa platser för studier, forskning och utvecklande av digitala färdigheter, samt säkra väl anpassade  utrymmen för samlingarna.

Inom Uppsala universitetsbibliotek  bedrivs intensiv verksamhet på alla fyra områdena. Samlingspolicies och skenande kostnadsutveckling för media… Biblioteksundervisning, digitalisering och digitala labb… DiVA-, Alvin-, Kriterium- och Acta-utveckling… Magasinsfrågor och ombyggnaden av Carolina Redivivas entréplan…  Det finns anledning att återkomma.

De fyra stadiga pelare som vaktar Carolinas pampiga entré måste ha rests sisådär på 1830-talet. Men bilden ovan tog jag för tio minuter sedan.