Ombyggnaden av Carolina Rediviva är nästan genomförd – åtminstone för den här gången. Men många undrar vad som byggts alldeles söder om Carolina…

Det ser ut som en väldig bok som myllats ner. Bokryggen sticker upp och man ser till och med bladen. Kan där gömmas inkunabler? Illuminerade handskrifter? Okatalogiserade bioaffischer eller kanske läroböcker? Svaret är något mindre upphetsande. Det är bibliotekets nya sophus.

Dock skall ett ståtligt universitetsbibliotek ha ett magnifikt sophus. Klätterhortensia och murgröna har planterats och kommer snart att växa upp över bokryggen. Man kan ju se det som upphöjda bind, ciseleringar och blomförgyllningar. Ett vackert sophus lär det bli.