Den senaste texten har handlat om universitetsbiblioteken i Austin, men inte heller staden går lottlös i bokfrågor. För en månad sedan öppnade stadsbiblioteket sitt nya huvudbibliotek, imposant placerat i city. Arkitekturen är likaså imponerade, och det är inte utan att man gissar att trappsystemet är inspirerat av Harry Potter-filmerna, vilka i sin tur bör vara påverkade av Eschers berömda teckningar. Symboliken blir stark: luft och rymd för fri tankeflykt, men samtidigt svindlande, svåra och labyrintiska passager. Ganska passande för ett bibliotek.

Jag fick också tillfälle att besöka ett kommunbibliotek. Här är det bara kommuninnevånarna som får låna. Det märks att Westbank Community Library ligger  i en välmående stadsdel, men samtidigt är likheterna med ett svenskt folkbibliotek slående. En skillnad är att man har ett starkt förhållande till lokala donatorer och välgörare. Många lokala aktörer bidrar till verksamheten. En annan skillnad hänger rimligen  ihop med just detta filantropiska mönster. Man har nämligen också en antikvariat-avdelning. Biblioteket tar emot donationer av böcker, väljer ut det som är i gott skick och säljbart, och håller utbudet tillgängligt i ett särskilt rum. Intrycket var att det köps en hel del ganska ny litteratur i kommunen, och att en och annan medborgare väljer att rätt snabbt låta böckerna gå vidare i litteraturens intressanta konsumtionssystem. Platsen i hemmens hyllor är väl begränsad, även i Texas.

Utanför biblioteket satt Mark Twain i brons. Vid hans fot fanns ett tänkvärt citat: ”My books are water. Those of the great geniuses are wine. Everyone drinks water.”