På skrivbordet ligger just nu en artikel som presenterades på den storainternationella  IFLA-konferensen i somras. Titeln är ”Organizing for Change at Uppsala University Library”, och författarna är de som arbetat med de nya processpåren vid UUB: Satu Bohm, Karin Byström, Petter Nerelius, Linda Thorn.  Läsningen av den engelskspråkiga artikeln var en aningen märklig upplevelse. Plötsligt fick jag chansen att så att säga utifrån och i koncentrerad form se det omfattande förändringsarbete som pågår vid biblioteket. Jag blev faktiskt imponerad.

Förändring är idag normaltillståndet vid ett lärosätesbibliotek, och det gläder mig att vi med den här artikeln kan visa omvärlden hur man tar itu med utmaningarna i Uppsala. Artikeln finns på   http://library.ifla.org/1650/