Till årets mödor och glädjeämnen hör författande av en verksamhetsberättelse. Möda därför att det kostar arbete. Glädje eftersom berättelsen verkligen visar hur mycket bra verksamhet som blir utförd. Ibland tänker jag så här: ett tecken på att en stödjande infrastruktur – som ett universitetsbibliotek – gör sitt jobb är att det inte märks. Det skall vara självklart att informationsresurserna hamnar på användarnas skärmar, att boken kommer upp från magasinen och att man snabbt och självklart får svar från Fråga biblioteket. Just på grund av denna ”service-funktions-osynlighet” är det välgörande att få berätta hur mycket som sker i en stor verksamhet som vår.

2016 års verksamhetsberättelse för Uppsala universitetsbibliotek har nu överlämnats till Rektor. Länken hittar läsaren nedan.

På första sidan konstaterar jag: ”Året 2016 har varit ett av de mest händelserika sedan universitetsbiblioteket 1977 övergick från att vara ett s.k. ’statligt bibliotek’ med separat finansiering och istället blev en helt integrerad del i Uppsala universitet. Biblioteket har genomfört en omfattande omorganisation, fått ny arbetsordning, påbörjat arbetet med nya mål och strategier, erhållit beslut om en större ombyggnad av Carolina Rediviva samt genomgår en omfattande generationsväxling.”

Det ovanstående är  lite av en sammanfattning av det nya som är på gång. Därtill kommer redovisningen av allt det löpande som sker.: 1,6 miljoner besökare (Carolinabesöken ökade med 100.000 under 2016). 6 miljoner universitetsinterna full-textnedladdningar ur vår databaser, 405 fysiska böcker producerade i huset,  drygt 16.000 studenter som tagit del i vår undervisning. Och så vidare.

Ibland kan man unna sig en liten piruett i en verksamhetsberättelse. Carolina-byggnaden står centralt placerad året runt  – dels i stadens öst-västliga huvudaxel, dels på linjen mellan universitetshuset och nya Segerstedthuset. Men en dag per år är Carolina alldeles särskilt i centrum. Jag tillät mig skriva följande om sista-april-firandet förra året:

”På grund av universitetshusets ombyggnad förlades 2016 års konsert med Orphei Drängar till Carolinas trappa. Utomhuskonserten inleddes några minuter efter klockan tre och förmodligen har aldrig tidigare så många personer samlats framför en svensk biblioteksbyggnad: uppskattningsvis 35 000 personer deltog i vårfirandet utanför Carolina.”

Snart är det dags igen. Jag skriver detta på årets hittills vackraste dag. Glad vår.

Verksamhetsberättelsen hittas på http://ub.uu.se/digitalAssets/299/c_299234-l_3-k_verksamhetsberattelse-2016-universitetsbiblioteket-ufv-2017_13.pdf